OXYSAC™

speciality materials es cz

The flood ​protection barrier.

OVERVIEW

PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY

Povodně se považují za jedno z nejrozšířenějších přírodních nebezpečí. Reálné tendence a pozorování změn klimatu naznačují, že frekvence a rozsah extrémních událostí, jako jsou povodně, se v nadcházejících letech zvýší.

OXYSAC™ je protipovodňová zábrana, která funguje jako fyzická bariéra blokující vodu, a jako chemická bariéra tím, že absorbuje vodu, se kterou se dostane do kontaktu.

JAK FUNGUJE?

Absorpční vlastnosti pocházejí ze superabsorpčního polymeru, který se přemění na gel a roste na objemu tím, čím více vody nasákne. Jednoduše OXYSAC™ na 5 minut ponořte do sladké vody a použijte tento roztažený OXYSAC™ k postavení zábrany.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

  • Lehký pro rychlé použití
  • Bezpečný, netoxický a bez zápachu •Cenově výhodné preventivní řešení, které zabraňuje velkým škodám a finančním ztrátám na domech a podnikání
  • Balen ve vakuovaném pytli odolném proti vlhkosti pro zajištění dlouhé trvanlivosti
  • Funkční řešení, které šetří potíže s plněním a přepravou těžkých pytlů s pískem
  • •Jakmile je vysušen, je znovu použitelný.*

* Pouze při kontaktu s nekontaminovanou vodou


RESOURCES

Compliance

OXYSAC™ can be formulated to be compliant with certain guidelines.

Ask our experts to see what different types of compliance, certification, or accreditation are available for your product.


TYPICKÉ POUŽITÍ

ARCHITEKTURA

  • PREVENCE PŘED POVODNĚMI

Wall of sand bags