Všeobecné smluvní podmínky


Vítejte ve společnosti Protech Group!

Tyto všeobecné smluvní podmínky popisují pravidla a nařízení použití webových stránek společnosti Protech Group dostupných na adrese www.theprotechgroup.com.

Vstoupením na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto všeobecné smluvní podmínky přijímáte. V případě, že nesouhlasíte s dodržováním všech smluvních podmínek uvedených na těchto webových stránkách, nepokračujte v používání webových stránek společnosti Protech Group.

Následující výrazy jsou použity v těchto všeobecných smluvních podmínkách, prohlášení o ochraně osobních údajů, oznámení o vyloučení odpovědnosti a všech ujednáních: „Zákazník“, „Vy“, „Váš/Vaše“ označují vás, osobu přihlášenou k těmto webovým stránkám a která souhlasí s dodržováním všeobecných smluvních podmínek společnosti. „Společnost“, „My“ a „Náš/Naše“ označují naši společnost. „Strana“, „Strany“ a „My“ nebo „Nás“ se vztahují jak k zákazníkovi, tak i nám samotným. Veškeré smluvní podmínky upravují nabídku, přijetí a uvážení platby nezbytné k poskytnutí asistence našemu zákazníkovi, a to co nejvhodnějším způsobem s výslovným cílem splnit zákazníkovy potřeby, pokud jde o poskytnutí uvedených služeb společnosti v souladu s platnými zákony Nizozemska a s jejich výhradou. Jakékoliv použití jiných tvarů výše uvedených výrazů, jejich uvedení v jednotném či množném čísle, psané velkými písmeny a/nebo výrazů on/ona nebo oni se považují za zaměnitelné, a tedy se vztahují k tomu samému. Naše všeobecné smluvní podmínky byly sepsány s využitím Generátoru všeobecných smluvních podmínek a Generátoru prohlášení o ochraně osobních údajů.

SOUBORY COOKIE

Používáme soubory cookie. Vstupem na webové stránky Protech Group souhlasíte s použitím souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Protech Group.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získávat detailní informace o každé návštěvě webové stránky uživatelem. Na naší webové stránce používáme soubory cookie k povolení funkcí některých částí webových stránek, které návštěvu našich webových stránek uživatelům usnadňují. Soubory cookie mohou používat i někteří z našich partnerů/inzertních partnerů.

LICENCE

Není-li stanoveno jinak, jsou Protech Group a/nebo její poskytovatelé licence vlastníky práv k duševnímu vlastnictví. Všechna práva k duševnímu vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup k němu, pro vaši vlastní potřebu, která je omezena těmito všeobecnými smluvními podmínkami, máte z Protech Group.

Není dovoleno:

 • opakovaně zveřejňovat materiál od společnosti Protech Group,
 • prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicenci k materiálu od společnosti Protech Group,
 • reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál od společnosti Protech Group,
 • šířit obsah od společnosti Protech Group,
 • toto ujednání je platné od dnešního dne.

PŘESMĚROVACÍ ODKAZY

Následující společnosti se mohou odkazovat na naše webové stránku bez předcházejícího písemného souhlasu:

 • vládní agentury,
 • vyhledávače,
 • zpravodajské organizace,
 • online adresáře mohou odkazovat na naše webové stránku stejným způsobem, jako odkazují na webové stránky jiných zveřejněných podniků a
 • systémem široce uznávané akreditované podniky vyjma podbízivých neziskových organizací, charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši úvodní stránku, na příspěvky nebo další informace uvedené na webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem zavádějící; (b) falešně nenaznačuje sponzorství, propagaci či schválení odkazující se strany a jejích výrobků a/nebo služeb; a (c) odpovídá kontextu webových stránek odkazující se strany.

Můžeme zvážit a schválit žádost o odkazování podané následujícími typy společností:

 • veřejně známý spotřebitel a/nebo informační zdroje podniků,
 • komunitní stránky Dot.com,
 • asociace a další skupiny zastupující charitu,
 • online adresáře,
 • internetové portály,
 • účetní, právní a poradenské firmy a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Tyto organizace mohou zveřejňovat odkaz na naši úvodní stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem zavádějící; (b) falešně nenaznačuje sponzorství, propagaci či schválení odkazující se strany a jejích výrobků a/nebo služeb; (c) odpovídá kontextu webových stránek odkazující se strany.

Jste-li jednou z organizací zmíněných ve výše uvedeném 2. odstavci a máte zájem propojit se s našimi webovými stránkami, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu společnosti Protech Group. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje a URL webových stránek, seznam URL, ze kterých chcete vést odkaz na naše webové stránky a seznam URL na našich webových stránkách, s nimiž byste se chtěli propojit. Odpověď bude vyhotovena v rozmezí 2–3 týdnů.

Žádosti o odkazování podané těmito organizacemi schválíme, pokud: (a) nás odkaz nepoškodí v našich vlastních očích nebo očích našich akreditovaných podniků; (b) u nás organizace nemá negativní záznam; (c) viditelnost odkazu nám kompenzuje absenci společnosti Protech Group; a (d) odkaz se nachází v kontextu obecného informačního zdroje.

Schválené organizace mohou uvést hypertextový odkaz na naše webové stránky následujícím způsobem:

 • použít obchodní název naší společnosti; nebo
 • použít navázaný jednotný lokátor zdroje (URL); nebo
 • použít jakýkoliv jiný popis našich webových stránek provázaný se smysluplným kontextem a formátem obsahu na straně odkazující se strany.
 • Nebude povoleno jakékoliv použití loga či jiného díla společnosti Protech Group v rámci uvedení odkazu, kterému nebude předcházet podpis licenční smlouvy k ochranné známce.

ZNAČKY IFRAME

Bez předešlého souhlasu a písemného povolení nemůžete okolo našich webových stránky vytvářet rámy, které by jakýmkoliv způsobem upravovaly vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

Nemůže nám být přikládána odpovědnost za jakýkoliv obsah, který se objeví na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit před jakýmikoliv nároky, které se objeví na našich webových stránkách. Žádný odkaz se nesmí objevit na žádné webové stránce, která se může jevit jako hanlivá, nemravná nebo zločinná, nebo která překračuje či jinak narušuje nebo hájí překročení či narušení práv třetích stran.

VÝHRAZENÍ PRÁV

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoliv konkrétní odkaz vedoucí na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na vyžádání okamžitě odstraníte všechny odkazy vedoucí na naše webové stránky. Kromě toho si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit tyto všeobecné smluvní podmínky a na ně navazující zásady. Nepřetržitým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že jste zavázání těmito všeobecnými smluvními podmínkami a dodržujte je.

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony vylučujeme veškerá zastoupení, záruky a podmínky vztahující se k našim webovým stránkám a jejich použití. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti:

 • neomezuje ani nevylučuje naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo osobní zranění;
 • neomezuje ani nevylučuje naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo úmyslné uvedení v omyl;
 • neomezuje naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není platným zákonem povolen; nebo
 • nevylučuje naši nebo vaši odpovědnost, které nemohou být na základě platných zákonů vyloučeny.
 • Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a kdekoliv v tomto vyloučení odpovědnosti: (a) jsou předmětem předcházejícího odstavce; a (b) řídí veškerou odpovědnost vyplývající z tohoto vyloučení odpovědnosti, a to včetně odpovědnosti vyplývající ze smlouvy, z deliktu a z porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky provozovány a informace a služby jsou na webových stránkách poskytovány zdarma, nejsme zodpovědní za žádnou ztrátu či škodu jakékoliv povahy.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto všeobecných smluvních podmínek, kontaktujte prosím naše marketingové oddělení e-mailem: marketing@theprotechgroup.com, nebo na adrese: marketing@theprotechgroup.com, nebo na adrese:

nebo na adrese:
Att: Marketing Department
7600 Henri-Bourassa Blvd W
Saint-Laurent, Quebec H4S 1W3
CANADA