Déconnexion

Mot de passe oublié?

Changer le mot de passe

Le Groupe Protech agrandit son site de production de revêtements en poudre thermodurcissables en République Tchèque

2021/11/5


Le Groupe Protech est heureux d’annoncer l’expansion de son site de production d’Opava, en République tchèque, qui passera à 3 000 mètres carrés.

Společnost Protech Group s potěšením oznamuje rozšíření svého výrobního závodu v Opavě v České republice na 33 000 metrů čtverečních.

L’expansion devrait être achevée à la fin de 2022 et augmentera la capacité de production de revêtements en poudre thermodurcissables du Groupe Protech afin de répondre à la demande en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Rozšíření má být dokončeno koncem roku 2022 a zvýší kapacitu výroby termosetových práškových nátěrových hmot skupiny Protech Group, aby bylo možné udržet krok s poptávkou v Evropě, na Středním východě a v Asii.

L’usine d’Opava a connu une croissance continue au cours de l’année écoulée, s’imposant comme l’une des usines de fabrication les plus efficaces et productives de l’entreprise.

Opavský závod zaznamenal v uplynulém roce trvalý růst a stal se jedním z nejefektivnějších a nejproduktivnějších výrobních závodů společnosti.

« Nous sommes enthousiastes quant à l’investissement et au développement continus des capacités de fabrication et de formulation du site, a déclaré David Ades, Président du Groupe Protech. Cette expansion permettra à notre équipe de continuer à fournir des volumes élevés et des solutions de classe mondiale qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients. »

« Jsme nadšeni pokračujícími investicemi a rozvojem výrobních a formulačních kapacit závodu, » řekl David Ades, prezident skupiny Protech. « Toto rozšíření umožní našemu týmu pokračovat v dodávkách velkých objemů a řešení světové úrovně, která odpovídají vyvíjejícím se potřebám našich zákazníků. »

À propos du Groupe Protech

Depuis plus de 45 ans, le Groupe Protech développe et fabrique des revêtements, des peintures et des matériaux spéciaux. Grâce à la qualité et à l’innovation, nous créons la bonne formule pour protéger et améliorer ce qui compte le plus pour nos clients. Le Groupe Protech, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec (Canada), fabrique ses produits sur plus de 20 sites dans le monde. Nous servons nos clients dans d’innombrables marchés et industries, notamment la construction, les infrastructures, le transport, les biens de consommation et les soins de santé. Pour en savoir plus, visitez le site www.protechpowder.com.


O společnosti Protech Group

Skupina Protech Group již více než 45 let vyvíjí a vyrábí nátěrové hmoty, barvy a speciální materiály. Díky kvalitě a inovacím vytváříme správnou směs, která chrání a vylepšuje to, co je pro naše zákazníky nejdůležitější. Společnost Protech Group sídlí v kanadském Montrealu v provincii Quebec a své produkty vyrábí ve více než 20 závodech po celém světě. Sloužíme našim zákazníkům na nesčetných trzích a v mnoha průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, infrastruktury, dopravy, spotřebního zboží a zdravotnictví. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.protechpowder.com.


Contact pour les médias

Mick Kopis
Directeur du marketing, Groupe Protech
+1 514-884-9946
mkopis@protechpowder.com


Visitez notre blog pour les dernières acquisitions, nouvelles et événements.