Uitloggen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord resetten

Gebruiksvoorwaarden


Welkom bij de Protech Group!

In deze algemene voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de Website van de Protech Group, te vinden op www.theprotechgroup.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Ga niet verder met het gebruik van de Protech Group als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich schikt naar de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “wijzelf”, “wij”, “onze” en “ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betalingen die nodig zijn om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de verlening van de door het Bedrijf vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan het in Nederland geldende recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en derhalve als betrekking hebbend op dezelfde. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Algemene voorwaarden-generator en de Privacybeleid-generator.

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies. Door de Protech Group te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de het Privacybeleid van de Protech Group.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze gelieerde partijen/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

LICENTIE

Tenzij anders vermeld, zijn de Protech Group en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de Protech Group. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot deze van de Protech Group voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen bepaald in deze algemene voorwaarden.

Dit mag u niet doen:

 • Materiaal van de Protech Group herpubliceren
 • Materiaal van de Protech Groep verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van de Protech Group reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van de Protech Group opnieuw distribueren
 • Deze overeenkomst gaat in op de datum ervan.

HYPERLINKING

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde wijze als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link maar wordt geplaatst: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, steun of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • Dot.com community-sites;
 • Verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • Online directory-distributeurs;
 • Internetportalen;
 • Accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, steun of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u één van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar de Protech Group. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een antwoord.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link ons niet in een ongunstige positie plaatst ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van de Protech Group compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruikmaking van de URL waarnaar wordt verwezen; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
 • Geen gebruik van het logo of ander artwork van de Protech Group zal worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

IFRAMES

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

INHOUDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website komen. Er mogen op geen enkele Website links worden geplaatst die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden opgevat, of die inbreuk maken op de rechten van derden, of deze anderszins schenden, of inbreuk of andere schending van deze rechten bepleiten.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor deze algemene voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

DISCLAIMER

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.
 • De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met onze marketingafdeling via marketing@theprotechgroup.com, of:

of:
Att: Marketing Department
7600 Henri-Bourassa Blvd W
Saint-Laurent, Quebec H4S 1W3
CANADA