Uitloggen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord resetten

Gedragscode & ethiek


Deze code omvat de belangrijkste ethische principes en bepaalt hoe de medewerkers en contractanten van de Protech Group zich dienen te gedragen. Meer specifieke dagelijkse procedures worden beschreven in het beleid en de procedures van de Protech Group. Iedereen bij de Protech Group moet de wettelijke en ethische vereisten begrijpen die van toepassing zijn op hun activiteiten en verantwoordelijkheidsgebieden.

Principe 1: Eerlijkheid, integriteit en fair play

De Protech Group en haar medewerkers staan volledig achter het principe van eerlijkheid, integriteit en fair play bij de levering van diensten en goederen aan het publiek. Al het personeel moet ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering, de aanvragen voor diensten, de aanbestedingen of de aanwerving van personeel op een open, eerlijke en onpartijdige manier worden afgehandeld.

In deze Gedragscode is de basisnorm vastgelegd die van alle medewerkers wordt verwacht en het beleid van de Protech Group ten aanzien van zaken als acceptatie van voordelen en belangenverstrengeling van medewerkers in verband met hun officiële taken. Deze Code is ook van toepassing op tijdelijke en parttime medewerkers die in dienst zijn van de Protech Group.

Principe 2: Veiligheids- en gezondheidspraktijken

De Protech Group zet zich in voor een letsel- en ziektevrije werkplek die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt geëxploiteerd met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving die de veiligheid van de werknemers en het milieu beschermt. Medewerkers moeten hun werk op een veilige manier doen.