Odłączenie

Zapomniałeś hasła?

Zmień hasło

Razem wzrastamy.


Grupa Protech pragnie prowadzić swoją działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów, takich jak: dostawcy, dystrybutorzy, przedstawiciele czy konsultanci. Opracowaliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów, który w jasny sposób podsumowuje nasze oczekiwania w stosunku do partnerów w zakresie przestrzegania przepisów, praktyk biznesowych oraz traktowania ludzi.

Kodeks postępowania i etyka zawodowa

Kodeks Postępowania Grupy Protech zawiera zbiór zasad etycznych i przepisów stworzonych po to, by móc zagwarantować równe szanse zatrudnienia, a także bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz odpowiednią ochronę środowiska. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jako członkowie Grupy Protech musimy stosować się do tych zasad w trakcie wypełniania codziennych obowiązków zawodowych.

Grupa Protech pragnie prowadzić swoją działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów, takich jak: dostawcy, dystrybutorzy, przedstawiciele czy konsultanci. Opracowaliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów, który w jasny sposób podsumowuje nasze oczekiwania w stosunku do partnerów w zakresie przestrzegania przepisów, praktyk biznesowych oraz traktowania ludzi.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Ludzie

Grupa Protech pragnie stworzyć miejsce pracy, w którym zadba o zdrowie i bezpieczeństwo. W tym celu wdrożono zasady BHP, które mają pomóc nam przewidzieć, rozpoznać, opanować i wyeliminować zagrożenia mogące stanowić ryzyko dla naszych współpracowników lub partnerów.

Zależy nam również na tym, by działając proaktywnie chronić i wspierać zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie nie tylko w miejscu pracy, ale także w ramach lokalnej społeczności.

Planeta

Grupa Protech przyjmuje odpowiednie podejście do zarządzania produktem, by zapewnić bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw – od etapu dostawy surowców, poprzez badania i rozwój, proces produkcji i transportu, użytkowanie aż po wycofanie produktu z użycia i/lub jego recykling.

Chcemy dostarczać klientom wartość dodaną, gwarantując zgodność z przepisami obowiązującymi w poszczególnych regionach, w których działamy, a także niezmiennie rozwijać bezpieczne i przyjazne środowisku rozwiązania – korzystne zarówno dla rynku, jak i dla naszej planety.

Zrównoważony rozwój i lokalna społeczność

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje liderów potrafiących zadbać o środowisko i zrównoważony rozwój. Dlatego właśnie Grupa Protech chce, by jej produkty i działania były z każdym dniem coraz bardziej przyjazne środowisku. W ten sposób dbamy nie tylko o własny sukces czyniąc zrównoważony rozwój podstawą wszystkich naszych działań, zapewniamy też korzyści naszym klientom i współpracownikom, nie wspominając już o planecie.

Choć naszym nadrzędnym celem jest wciąż przygotowanie odpowiedniej receptury, dzięki której działalność naszych klientów nie tylko nabierze kolorów, ale także zyska gwarancję ochrony, zdajemy sobie sprawę, że za naszym sukcesem stoją ludzie gotowi poświęcić swój czas, wysiłek lub zasoby. Dlatego też Grupa Protech zachęca swoich współpracowników na całym świecie i na każdym szczeblu organizacji, by angażowali się aktywnie w życie lokalnej społeczności — przez cały czas pielęgnując w sobie ducha pozytywnego zaangażowania.

Nasze zobowiązanie

Ochrona planety

Zależy nam na wdrażaniu i ulepszaniu technologii, by móc wykorzystywać w produkcji minimum zasobów.

Zamknięcie cyklu produkcyjnego

Chcemy ulepszać i promować ponowne wykorzystanie lub recykling naszych produktów.

Zmniejszenie ilości odpadów

Pragniemy inwestować w kluczowe technologie i promować wewnętrzne inicjatywy mające zminimalizować ilość odpadów i zwiększyć udział recyklingu.

Nawiązywanie kontaktów z ludźmi

Dążymy do postępu poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej i silną kulturę wolontariatu.

Nasza Fundacja

Od momentu powstania w 1976 roku, Fundacja Protech służyła jako główna organizacja grantodawcza Grupa Protech. Dzięki obecności w ponad 80 krajach i wielu innych społecznościach uważamy się za pracodawców, ale także za sąsiadów. Naszym celem jest ochrona i wzmacnianie społeczności, w których żyjemy i działamy, poprzez skupienie się na trzech priorytetowych obszarach: zdrowie, edukacja, a także sztuka i kultura.

Poprzez Fundację Protech finansujemy szereg działań non-profit, które są zgodne z naszymi trzema priorytetowymi obszarami w społecznościach, które nazywamy domem. Staramy się rozwijać znaczące, dynamiczne relacje ze społecznościami, aby dotrzeć do ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują i do miejsc, w których możemy wywrzeć największy wpływ.

Fondation Protech Fundation