Odłączenie

Zapomniałeś hasła?

Zmień hasło

STERILCOAT®

revestimientos de resinastermoestables en polvo pl

The antimicrobial thermoset powder solution.
OVERVIEW

TERMOUTWARDZALNE POWŁOKI PROSZKOWE ZE ŚRODKIEM PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM

Drobnoustroje to małe żywe komórki, które są widoczne tylko pod mikroskopem.

Należą do nich bakterie, grzyby i glony, i mogą prowadzić do tworzenia nieprzyjemnych zapachów, przebarwień i powstawania biofilmu na powierzchniach powlekanych proszkowo.

Drobnoustroje mogą również uszkadzać lub korodować podłoża metalowe.

STERILCOAT® jest termoutwardzalną powłoką proszkową, która hamuje rozwój mikroorganizmów na powierzchniach. 

Wilgoć powoduje kontrolowane uwalnianie unikalnego składnika. Preparat działa na błony komórkowe bakterii, hamując ich oddychanie i wzrost. W przeciwieństwie do środków dezynfekcyjnych do powierzchni, które tymczasowo eliminują drobnoustroje z powierzchni powłoki, technologia STERILCOAT® zapewnia całodobowe działanie


GŁÓWNE CECHY

 • Zawiera antybakteryjny składnik aktywny dla ochrony powłoki.
 • Umożliwia zachowanie higienicznie czystych powierzchni.
 • Pomaga zapobiegać nieprzyjemnym zapachom, plamom i uszkodzeniu materiału.

 • Zapewnia 24-godzinną ochronę, 7 dni w tygodniu.
 • Możliwość stosowania z większością powłok Grupy Protech.


SPRAWDZONE DZIAŁANIE
BAKTERIAPRODUKT TESTOWANY0 GODZIN (START)PO 24 GODZINACH
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972konwencjonalny PX622W340380 00027 000 000
STERILCOAT® PX622W340.AM380 000< 100
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442konwencjonalny PS111W2380 0001 100 000
STERILCOAT® PS111W2.AM380 000< 100
METODA BADANIA: JIS Z 2801
LICZBA JEDNOSTEK
BAKTERII TWORZĄCYCH KOLONIE
BACTERIUM0 HOURS (START)AFTER 
24 HOURS
PX622W340 (CONVENTIONAL) 
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972
380 00027 000 000
PC17651 STERILCOAT®
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972
380 000< 100
PC17651 (AFTER 5 WASHINGS)
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972
380 000
PS111W2 STERILCOAT®
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC #6538
380 0001 100 000
PS111W2 (CONTROL)
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442
380 000< 100
PS111W2 STERILCOAT®
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC#15442
380 000< 100
TEST METHOD: JIS Z 2801
NUMBER OF BACTERIA
COLONY FORMING UNITS
BACTERIUMPRODUKT TESTOWANY0 GODZIN (START)PO 2 GODZINACHPO 8 GODZINACHPO 24 GODZINACH
ESCHERICHIA COLI ATCC #8739konwencjonalny PS111W2130 000220 0001 300 0002 800 000
STERILCOAT® PS111W2.AM130 00085 000170< 20
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC #6538konwencjonalny PS111W2150 000200 000290 000450 000
STERILCOAT® PS111W2.AM150 00063 00062 000< 20
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442konwencjonalny PS111W24 700 0005 000 00065 000 00026 000 000
STERILCOAT® PS111W2.AM4 700 000840 000< 20< 20
METODA BADANIA: ASTM E 2180-01
KONTROLA:  BIOSAN LABS INC.
LICZBA JEDNOSTEK
BAKTERII TWORZĄCYCH KOLONIE
POWDER/BACTERIUM0 HOURS (START)AFTER 
2 HOURS
AFTER 
8 HOURS
AFTER 
24 HOURS
PX622W340 (CONVENTIONAL) 
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972
130 000220 0001 300 0002 800 000
PC17651 STERILCOAT®
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972
130 00085 000170< 20
PC17651 (AFTER 5 WASHINGS)
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972
150 000200 000290 000450 000
PS111W2 STERILCOAT®
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC #6538
150 00063 00062 000< 20
PS111W2 (CONTROL)
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442
4 700 0005 000 00065 000 00026 000 000
PS111W2 STERILCOAT®
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC#15442
4 700 000840 000< 20< 20
TEST METHOD: ASTM E 2180-01
AUDITEUR : BIOSAN LABS INC.

NUMBER OF BACTERIA
COLONY FORMING UNITS

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

KOLORY PODSTAWOWE

Wybierz jeden z wielu gotowych do użycia kolorów podstawowych.

WZORNIK KOLORÓW

Zaczerpnij inspiracje z szerokiej gamy standardowych kolorów.

Poproś o wzornik kolorów RAL lub porozmawiaj z naszym ekspertem


RESOURCES

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

Jesteśmy pewni naszych produktów, nawet jeśli nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Od czyszczenia i fosforanowania aż po ostateczne utwardzenie — jesteśmy tu, by pomóc rozwiązać wszelkie problemy, stosując sprawdzone rozwiązania.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Należy unikać stosowania na naszych powłokach przeciwdrobnoustrojowych środków czyszczących zawierających wybielacz ze względu na szybkie wyczerpywanie się środka przeciwdrobnoustrojowego pod wpływem tego typu związków.

ZGODNOŚĆ

STERILCOAT® można sporządzić z uwzględnieniem zgodności z określonymi wytycznymi.


TYPOWE ZASTOSOWANIA

TOWARY KONSUMPCYJNE I URZĄDZENIA

 • ŁÓŻKA
 • SZAFKI
 • MEBLE

ROZWIĄZANIA KOMERCYJNE I PRZEMYSŁOWE

 • HOTELE
 • ZAKŁADY POPRAWCZO-WYCHOWAWCZE
 • DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI
 • SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
 • SZPITALE
 • TEATRY
 • RESTAURACJE
 • TOALETY PUBLICZNE
Two hospital bed on the room corner. Hospital and emergency room concept