Log out

Forgot password?

Reset password

The Protech Group Expands Its Thermoset Powder Coating Production Facility in The Czech Republic

2021/11/5


The Protech Group is excited to announce the expansion of its Opava, The Czech Republic, production facility to 33,000 square foot (3,000 square meters).

The expansion is slated to be completed in late 2022 and will increase thermoset powder coatings production capacity for the Protech Group to keep up with demand in Europe, the Middle East, and Asia.

The Opava plant has experienced continued growth over the past year, emerging as one of the most efficient and productive manufacturing plants for the company.

“We’re enthusiastic about the continued investment and development in the site’s manufacturing and formulation capabilities,” said David Ades, President of the Protech Group. “This expansion will allow our team to continue to deliver high volume and world class solutions that address the evolving needs of our customers.”

Společnost Protech Group s potěšením oznamuje rozšíření svého výrobního závodu v Opavě v České republice na 33 000 metrů čtverečních.

Rozšíření má být dokončeno koncem roku 2022 a zvýší kapacitu výroby termosetových práškových nátěrových hmot skupiny Protech Group, aby bylo možné udržet krok s poptávkou v Evropě, na Středním východě a v Asii.

Opavský závod zaznamenal v uplynulém roce trvalý růst a stal se jedním z nejefektivnějších a nejproduktivnějších výrobních závodů společnosti.

“Jsme nadšeni pokračujícími investicemi a rozvojem výrobních a formulačních kapacit závodu,” řekl David Ades, prezident skupiny Protech. “Toto rozšíření umožní našemu týmu pokračovat v dodávkách velkých objemů a řešení světové úrovně, která odpovídají vyvíjejícím se potřebám našich zákazníků.”


About the Protech Group

For more than 45 years, the Protech Group has been developing and manufacturing coatings, paints, and specialty materials. Through quality and innovation, we formulate the right mix to protect and enhance what matters most to our customers. Headquartered in Montreal, Quebec, Canada, Protech Group products are manufactured in more than 20 sites worldwide. We serve our customers in countless markets and industries, including construction, infrastructure, transportation, consumer goods, and healthcare. To learn more, visit www.protechpowder.com.


O společnosti Protech Group

Skupina Protech Group již více než 45 let vyvíjí a vyrábí nátěrové hmoty, barvy a speciální materiály. Díky kvalitě a inovacím vytváříme správnou směs, která chrání a vylepšuje to, co je pro naše zákazníky nejdůležitější. Společnost Protech Group sídlí v kanadském Montrealu v provincii Quebec a své produkty vyrábí ve více než 20 závodech po celém světě. Sloužíme našim zákazníkům na nesčetných trzích a v mnoha průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, infrastruktury, dopravy, spotřebního zboží a zdravotnictví. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.protechpowder.com.

Media Contact

Mick Kopis
Marketing Director, Protech Group
+1 514-884-9946
mkopis@protechpowder.com


Read our blog for the latest acquisitions, news and events.